بـــزودی
تبلیغات
بطری پرندگان خشمگین

پست در ساعت ۱۸:۴۰ دوشنبه آپدیت شد !!

۶ ویدئو از کنسرت قشم اضافه شدند…

………………………………..

ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش

ویدئو های کنسرت محسن یگانه در قشم

عکس های کنسرت محسن یگانه در کیش و قشم

برای دانلود ویدئو ها و مشاهده تصاویر به ادامه ی مطلب بروید…

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

.

ویدئو های کنسرت قشم محسن یگانه

دوستان توجه داشته باشن که حجم هر کدام از  ۶ ویدئویی که از کنسرت قشم قرار دادیم در حدود ۲۰ مگابایت هستند.کیفیت ویدئو ها در حد متوسط هستش ، پسوند ویدئو ها هم mkv هستش ، دوستانی که برای بازکردن این پسوند دچار مشکل هستند ، در آخر همین پست ، آموزشی قرار دادیم که بتونید با مدیا پلیر ساده ی ویندوز خودتون همه ی پسوند هارو باز کنید !

.

دانلود اجرای دوست دارم در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

دانلود اجرای سکوت در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

دانلود اجرای هوایی شدی در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

دانلود اجرای میکس آهای خبر نداری و خیلی دلم ازت پره  در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

دانلود اجرای میکس گناهی ندارم و رگ خواب در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

دانلود اجرای حباب در کنسرت قشم

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش

.

ویدئو اجرای اهنگ سکوت در کیش

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

ویدئو اجرای دوست دارم در کنسرت کیش

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

ویدئو ای ۱۳ ثانیه ای از سکوت ( از نمایی دیگر )

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

هوایی شدی ( سلفی ) ۷ ثانیه..

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

.

تصاویر کنسرت های کیش و قشم :

برای مشاهده در اندازه و کیفیت اصلی رو تصاویر کلیک کنید !!

اون تصاویری که محسن لباس مشکی و شلوار براق پوشیده برای کیش هست و اون یکی ها برای قشم !!

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

.

یگانه ویدئو های کنسرت محسن یگانه در کیش منطقه آزاد محسن یگانه قشم محسن یگانه در قشم محسن یگانه محسن کیش کنسرت محسن یگانه در کیش کنسرت محسن یگانه در قشم کنسرت کیش محسن یگانه کنسرت قشم عکس های کنسرت کیش محسن یگانه

با تشکر از زهرا مجتهدین ، علی مهدی خانی ، دریا صیددوست و

همه ی دوستانی که برای این پست به ما کمک کردند.

………………….

یک توضیح و راهنمایی برای دوستان عزیزی که در رابطه با فرمت و دیدن فیلمها مشکل داشتن
دوستان نیازی نیست نرم افزار خاصی برای دیدن این فرمت داشته باشید، در پایین لینک کدکهای پخش مالتی مدیا رو براتون میزارم به لینک سایت مربوطه مراجعه کنید و کدک رو دانلود کنید و نصب کنید و بعد از اون خیلی راحت از طریق همین مدیا پلیری که در ویندوزتون همتون به طور پیش فرض نصب هست تماشا کنید و از تماشای ویدیوها لذت ببرید.
برای ورود به لینک و دانلود کدکها روی همین متن کلیک کنید

 1. کم و کسر نزاشتین
  این عکس دانلودم باحاله
  خسته هم نباشید

  • مرسی…
   دریا زحمتش رو کشیده که ازش تشکر میکنم…

 2. هنوز دانلود نکردم ولی از اان میگم کارتون حرف نداره

  • ممنونم…
   لطف کردید…

 3. با سپاس فراوان ^___^

  • خواهش میکنم…
   از ویدئو ها لذت ببرید…

 4. مرسی اقا صابر…
  ماشالا اقا محسن…

  • مرسی دریای عزیز…
   هم به خاطر کامنتت..
   هم به خاطر آیکن دانلود..

   • لطف داری…
    وظیفه س..

 5. khoob bodan marc
  montazrrim baadi biad

  • هر چی باشه اضافه میشه به همین پست…

 6. tashakor az modir
  kheili zahmat mikeshid

  • ممنونم سارای عزیز و مهربان…

 7. عالی بودن
  فقط چرا عکس نزاشتید؟

 8. مرسی صابر جان
  حامد کرامتی هستم.داداش واسه جشنواره هر دو سانس هستم ویدئو میفرستم واست

  • قربونت حامد جان…
   ممنونم…

 9. عکساش کو؟!!!!!!!!!

 10. Mc….
  awliiiii

 11. سلام داداش اگه کسی برای فجر کنسرت میره بگین از نزدیک و اهنگای جدید فیلم بگیره

  • اهنگ جدیدی اجرا نمیشه که….
   ولی فیلم میذاریم ایشالله…

 12. سلام به همه ..حال همه خوبه..دماغاچاقهههههههه…D: واقعا همه چی عالی هستش..راستی یه سوال:ممکن هست عاقامحسن واسه عیدشمال اجراداشته باشه؟؟؟

  • چرا نشه…
   ولی فعلا چیزی معلوم نیست…
   از الان هیچی معلوم نمیشه…

 13. ممنون…….
  مر۳۰……..
  تشکر…….

 14. سلام صابرجان خسته نباشید یه سوال محسن به گنبدیاقول کنسرت داده بودتوپیجه فیس بوکشم زده بوداین مضوع رومن درجریانه همه چیش هستم ولی هنوزتاریخشواعلام نکردن بمون ممکن هست واسه عیدبیان گنبد؟

  • چیزی نمیدونم و چیزی اعلام نشده…
   باید منتظر موند…

 15. عالی بود مخصوصا دوستت دارم مرسی از شما

 16. بعضی از اعضای گروه چرا نبودن؟میثم،جعفریه،مهران،مجتبی کوشن؟؟

  • عوض شدن اعضای ارکستر برای هر گروهی طبیعی هست…
   شاید کار داشتن..شایدم کلا عوض بشن…چزی خاصی نیست….

 17. خییییییییییییییلی خییییییییییییییلی مرسی….خییییییییییلی قشنگ بودن همشون…
  ولی خداییش سلفیه یه چیز دیگه است…..خیییییییییییییلی باحال و جالب بود…
  خسته نباشید برادر….

 18. راستی آقا صابر میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم….******************
  ************************************************************
  خواهششششششششششششش میکنم قبول کنین!!!!!!

  • قول نمیدم ولی اگه شد چشم…
   ولی درصدش کمه…
   چون باید هماهنگی بشه….
   بالاخره این مساله به نوعی جزئی از مسالئ شخصی محسن یگانه هستش…

   • چشمتون بی بلا…
    امیدوارم۱۰۰٫۱۰۰بشه….
    بله حق با شماست…اگه شد لطفا حتما به من خبر بدین….ممنونم از شما…

 19. واااااااااااااااای بازم مرسی خیییییییییلی قشنگن…..

 20. slm saber jan khaste nabashid . migam ghasd nadari mosahebe ba ramin zavari ro pakhsh koni????

  • فعلا وقتش نیست…
   مرسی..ممنونم…شمام خسته نباشید….

 21. سلام
  آلبوم ریمیکس چی شد؟ پخش نمیکنی؟

 22. خیلی عالی!
  ممنون از زحمات شما

  • خولهش میکنم…
   لطف کردید

 23. Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood

  • تنکس داداش
   یور ولکام….

 24. صابر جان به نظرت البوم چند درصد عید میاد؟؟؟؟؟؟؟

  • نمتونم در این مورد نظر بدم
   به نظر من نیست که
   محسن باید بگه
   هیچی معلوم نیست…

 25. اقا من دو تا سوال داشتم دومیه بیشتر رو مخمه لطف کن اگه مورد نداره جواب بده
  ۱٫ نگاهم رفته بود کیش ؟
  ۲٫ اقا محسن سال ۶۴ به دنیا اومدن و پدرشونم سال ۶۴ شهید شدن ولی برادر اقا محسن یعنی اقا کمیل سال ۶۸ به دنیا اومدن چه جوری ؟؟؟ ناتنی ایا ؟؟

  • ۱ فک نکنم…
   ۲ – اینجور مسائل رو میخواید چیکار آخه !!
   بله ناتنی…
   این مسائل شخصی هستن…
   از هنر محسن لذت ببرید…

 26. سلام
  فکری برای تقویم سال ۹۴ با طرح یگانه ای دارید؟
  خیلی خوب میشه یه تقویم محسن یگانه درست کنید.
  من برای ۹۳ رو دارم خیلی باحاله . هوادارا درست کرده بودن

 27. سلام آقا صابر گله گلاب
  و سلام به همه جاستیا
  آقا صابر یه سوال خعلی فنی:))
  اون آهنگه که تو دموی آلبوم حباب بود چی شد!!!!!!!؟
  خعلی قشنگ بود آخه
  اومدم که پس بگیرم تو رو از چنگال تقدیر
  اومدم اما چقدر دیر
  من فراموشت نکردم نه تو از یادم نمیری
  حتی الانم نمیشه عشقو از من پس بگیری

  • تقدیر بود
   این آهنگ توی آلبوم جدید منتشر میشه…

   • واوووووووووو
    کیف میکنید من چقده ریز بینم:)؟
    درضمن ما شما رو خعلی عاشقیم
    اصن له له له لهههههههیم
    از آلبوم خبر تازه ای ندارید آقا صابر؟

   • آلبوم در مرحله تنظیم و میکس و مستره…
    تقریبا میشه گفت مراحله آخره
    ولی اصلا معلوم نیست که کی منتشر بشه
    هیچی معلوم نیست..
    محسنم تو کنسرت تهران گفته میخواد تا عید برسه آلبوم ولی
    فک نمیکنه به عید برسه

 28. خیلی از دست آقا محسن ناراحتم:'( آخه چرا اصفهان نمیاد؟؟؟؟

 29. خیلی از دست آقا محسن ناراحتم:'( آخه چرا اصفهان نمیاد؟؟؟؟ لطفا حتما جوابشو بگین…منتظرم

  • محسن خیلی از شهر ها رو نرفته !!!
   ناراحتی نداره که
   دست محسن نیست کنسرتا…
   خیلی چیزا لازمه تا کنسرتی اجرا بشه

آشنایی با مدیران سایت
تبلیغات
MohsenYeganeh.ir Facebook FanPage پیج اینستاگرام سایت

© تمامی حقوق مطالب برای محسن یگانه دات آی آر محفوظ است ، طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .